NAŠE SLUŽBY


Rozpočtárske práce

Vypracovanie ponukových rozpočtov stavieb, spracovanie cpredpokladaných hodôt zákaziek, spracovanie výkazov výmer 

Stavbyvedúci/Stavebný dozor

Vaše stavby zverte do rúk odborníkom. 

Projekčná činnosť

 Dopravné a inžinierske stavby

Technické poradenstvo 

Konzultácie technických riešení

Školenie CENKROS

Praktické využívanie programu CENKROS pre Vaše potreby.