Cenník inžinierskej činnosti

Inžinierska činnosť stavbyvedúceho

Cena závisí od zložitosti stavby, požiadaviek zo strany objednávateľa

dohodou

Spracovanie výkazu výmer pre rodinný dom

V závislosti od požadovaného rozsahu

od 80 €

Rozpočtové práce 

Cena sa určí percentuálne z rozpočtového nákladu stavby

od 150 €

Cenník stavebnej činnosti

              Cena za jednotlivé stavebné práce bude spracovaná na základe osobnej obhliadky.