Cenník inžinierskej činnosti

Inžinierska činnosť stavbyvedúceho

Cena závisí od zložitosti stavby, požiadaviek zo strany objednávateľa

dohodou

Spracovanie výkazu výmer pre rodinný dom

V závislosti od požadovaného rozsahu

od 80 €

Rozpočtové práce 

Cena sa určí percentuálne z rozpočtového nákladu stavby

od 150 €

Cenník stavebnej činnosti

Murárske práce:

- Nosné murivo hr. 300 mm.........................................................................................................................27,99 €/m3

- Nosné murivo hr. 400 mm........................................................................................................................25,99 €/m3

- Nosné murivo hr. 450 mm........................................................................................................................23,99 €/m3

- Priečky ( YTONG, PoroTherm ) hr. 50-75 mm........................................................................................5,99 €/m2

- Priečky ( YTONG, PoroTherm ) hr. 100-150 mm.....................................................................................5,99 €/m2

- Osadenie nenosných prekladov.................................................................................................................5,00 €/ks

- Sieťkovanie muriva a priečok.....................................................................................................................4,99 €/m2

- Vnútorné omietky ( vápenno-cementové ).............................................................................................5,99 €/m2


Obkladačské práce:

- Penetrácia stien a podlahy........................................................................................................................0,49 €/m2

- Pokládka obkladov a dlažieb ( 300x300 mm )...................................................................................14,90 €/m2

- Pokládka obkladov a dlažieb ( nad 600x600 mm )..........................................................................16,90 €/m2

- Dekoratívny obklad....................................................................................................................................19,90 €/m2


Maliarske práce:

- Oškrabanie pôvodného náteru.................................................................................................................1,10 €/m2

- Penetrácia stien a stropov........................................................................................................................0,49 €/m2

- Maľovanie stien a stropov..........................................................................................................................1,50 €/m2


Plávajúce podlahy:

- Pokládka plávajúcej podlahy ( laminát )..............................................................................................5,00 €/m2

- Pokládka plávajúcej podlahy ( vinyl clik/clack ).................................................................................6,00 €/m2


Ostatné:

- Dovoz a vynesenie materiálu...................................................................................................................80 €/kpl

- Upratovanie od hrubých nečistôt............................................................................................................80 €/kpl


Uvedené ceny sú orientačné. Presné stanovenie ceny až po obhliadke stavby.